Chcete si oplotiť pozemok? Pravdepodobne budete stáť pred otázkou, či ho môžete postaviť bez povolenia, či sa na stavbu vzťahujú nejaké obmedzenia, alebo či potrebujete súhlas susedov. Stavba plota je po byrokratickej stránke jednoduchou záležitosťou, ak spĺňa určité požiadavky.


Obrázok: K stavbe plota väčšinou nepotrebujete žiadne povolenie.

Čo vás čaká, keď chcete stavať

Ak sa rozhodnete, že chcete na svojom pozemku niečo budovať, musíte zvyčajne prejsť dvoma administratívnymi procesmi, ktoré spadajú pod stavebný zákon.

  1. Územné konanie - v tomto kroku sa zisťuje, či je možné postaviť stavbu na konkrétnom území. Hlavným cieľom je zistiť, aký vplyv bude mať stavba na okolie.
  2. Stavebné konanie - tento proces zahŕňa rokovania o povolení konkrétnej stavby. Rieši sa tu jej prevedenie a technické riešenie.

Tieto administratívne procesy sa však v drvivej väčšine prípadov nevzťahujú k drobným stavbám, medzi ktoré patrí aj stavba plota. Preto nimi pravdepodobne nebudete musieť prechádzať, žiadne povolenia teda potrebovať nebudete. Je však dôležité, aby váš plot spĺňal určité podmienky.


Obrázok: Plot do výšky 2 m nevyžaduje súhlas susedov.

Ako vyzerá plot, na ktorý nepotrebujete povolenie?

Aby ste nemuseli vybavovať papierovanie okolo stavby plota, je potrebné, aby spĺňal nasledujúce požiadavky:

  • Plot je vysoký maximálne 2 m,
  • oplotenie nehraničí s verejne prístupnými pozemnými komunikáciami (a to aj s chodníkom) alebo s verejným priestorom,
  • oplotenia sa bude stavať v zastavanom území alebo na zastaviteľnej ploche,
  • plot nebude stáť v pamiatkovo chránenom území či pamiatkovej zóne (ak by sa tak stalo, musíte stavbu plota prerokovať s orgánom pamiatkovej starostlivosti),
  • plot nevyžaduje zemné práce alebo terénne úpravy (stavebník si musí zistiť, či sa na pozemku nenachádzajú podzemné stavby technickej infraštruktúry. Ak sú tieto stavby prítomné, musí stavebnému úradu majiteľ podať oznámenie o stavbe a tiež jednoduchý opis plota s príslušnými výkresmi. Doložiť musí aj stanoviská vlastníkov technickej infraštruktúry).

Kedy potrebujete povolenie a aký je postup?

Ak váš plot nespĺňa niektorú z vyššie uvedených podmienok, napríklad je vyšší ako 2 m alebo hraničí s chodníkom, musíte od stavebného úradu získať územný súhlas. Žiadosť môže na úrad podať iba majiteľ pozemku. Nepovolená stavba by mala za následok pokutu a niekedy dokonca začatie konania o odstránení stavby.


Obrázok: V prípade, že by plot hraničil s chodníkom, potrebujete územný súhlas.

Na príslušný stavebný úrad teda musíte podať oznámenie o tom, že budete stavať plot, a zároveň priložiť údaje o vašom zámere. Ide o jednoduchý opis plota a situačný nákres. Okrem toho musíte dodať súhlas susedov, ak sa takýto plot nachádza na hranici s ich pozemkom, a tiež stanoviská od ďalších dotknutých orgánov.

Okrem územného súhlasu nepotrebujete nič ďalšie. Stavebné povolenie na stavbu plota teda nie je potrebné. Dokonca stavbu nemusíte ani hlásiť stavebnému úradu. Starosti so stavebným konaním vám teda úplne odpadajú.

Máte povinnosť postaviť plot a starať sa oň?

Povinnosť oplotiť pozemok vám môže uložiť len súd. Väčšinou sa tak deje na návrh suseda, aby mohol nerušene vykonávať svoje vlastnícke právo. Ako príklad môžeme uviesť situáciu, kedy chováte zvieratá, ktoré vnikajú na susedov pozemok.

Starostlivosť o plot je na rozdiel od stavby ustanovená vyhláškou. O plot sa musíte náležite starať, pretože ste zodpovedný za jeho stav. Ak by plot napríklad spadol a niekoho zranil, zodpovednosť padá na majiteľa plota.

S výberom Vám ochotne poradíme

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

Neváhajte sa nás na čokoľvek opýtať, popr. nám zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme.

Infolinka

0800 150 180

E-mail

dopyt@sunsystem.sk
NÁJSŤ PREDAJNÉ MIESTO

NEZÁVÄZNÝ DOPYT / DOTAZ